Politică de confidențialitate

Angajamentul ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SRL cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni si conditii nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale.

Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

Cine suntem

ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SRL cu sediul social în Bucuresti 010045, Sector 1, Bd. Nicolae Balcescu nr. 35, Camera 3, bl. 35, etaj 4, ap. 9 și cu sediul punct de lucru în Bucuresti, Sector 1, Str. Paris nr. 32, Parter, Camerele 2 si 3, Ap. 1, număr de ordine în R.C.: J40/9353/2017, CUI 37764899, în calitate de autor, proprietar si administrator al site-ului www.atelierul-tipografic.ro precum și în calitate de operator, respectă dreptul la viața privată al persoanelor, iar in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale acestora, le asigură o protecție adecvată.

Ce date personale colectăm și de ce le colectăm

ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale și/sau participării la evenimente/târguri/expoziții.

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SRL exclusiv in scopurile mai jos mentionate în acest Angajament sunt:

 • Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri (clienți, parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii – actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice.
 • Clienții persoane fizice ai ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SRL (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali;

În acest sens, ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SRL va prelucra următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, CNP și IBAN. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate pentru o perioadă necesară pentru a atinge scopul prelucrării.

Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, în condițiile de informare specifice și condiționate de obținerea acordului în conformitate cu prevederile legale aplicabile, prin formularele on-line utilizate, formularul de contact prin e-mail, formularul de comandă servicii online, prin formular de abonarea la newsletter, participarea la tombole si concursuri.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal într-o manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679 se rezumă la:

 • Derularea activitatii comerciale/contractuale a ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SRL;
 • Facturarea si incasarea valorii serviciilor ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SRL;
 • Desfășurarea activității de furnizare a produselor comandate de clienți
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor
 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • Comunicarea cu autoritațile statului/instituțiile publice sau de interes public;
 • Activitați de audit și control/supraveghere;
 • Arhivare, scopuri statistice;
 • Colectare debite/Recuperare debite restante;
 • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecatorești

Temeiul legal aplicabil aplicabil situațiilor pentru care prelucrăm date cu care personal constă în una sau mai multe din următoarele situații:

 • consimțământul (conform Art. 6 alin. (1) lit. (a), din GDPR)
 • încheierea și executarea contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR)
 • îndeplinirea unei obligații legale (conform Art.6(1) lit. (c);Art. 6 alin. (3), din GDPR)

Cookie-uri

Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.

Conținut înglobat de pe alte situri web

Articolele din acest site pot include conținut înglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web.

Aceste siteuri web pot să colecteze date despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară a terților și să-ți monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel sit web.

Cu cine partajăm datele tale

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de alte entități desemnate de ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SR să prelucreze datele în numele și pe seama sa. Cu toate acestea, ATELIERUL TIPOGRAFIC CU STIL SR rămâne operatorul datelor dumneavoastră. Astfel, este posibil sa transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de confidențialitate și de protecție a datelor).

Cât timp îți păstrăm datele

Pentru prelucrarea comenzilor, durata prelucrării va varia în funcție de perioada contractuală agreată de părți. Pentru îndeplinirea anumite obligații legale (cum ar fi obligațiile evidență de contabilă și raportare fiscală, arhivare etc.), durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

• Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
• Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
• Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
• Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator
• Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
• Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;
• Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail office (at) atelierul-tipografic.ro

Unde îți stocăm datele

Vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt în siguranță, rămân proprietatea dumneavoastră și sunt stocate doar pe servere din România.